Gmina wesprze remont ul. Cieszyńskiego

Udostępnij

Radni gminy Koźmin Wielkopolski podjęli decyzję o udzieleniu finansowego wsparcia Powiatowi Krotoszyńskiemu w zadaniu inwestycyjnym przebudowa ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim. Jeśli powiatowi uda się pozyskać na tę inwestycję pieniądze  z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, to, w przyszłym roku ulica Cieszyńskiego zostanie kompleksowo przebudowana.

Decyzja o wsparciu przebudowy ul. Cieszyńskiego zapadła, 8września na sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Radni jednogłośnie zagłosowali za przekazaniem z budżetu gminy 1,5 mln zł na remont tej drogi powiatowej. Będzie ona modernizowana, jeśli powiat pozyska na ten cel środki zewnętrzne.

Ponadto podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 za I półrocze 2016r.  Burmistrz Maciej Bratborski poinformował, że w pierwszej połowie roku budżet gminy był prawidłowo realizowany: dochody zostały wykonane w 61,22 proc., a wydatki w 50,56 proc.

Radni zaakceptowali zaproponowane zmiany w tegorocznym budżecie i poprawki do  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski. Rada podzieliła pieniądze na realizację drobnych, nowych zadań inwestycyjnych m.in.: wykonanie placu przy ul. Kopernika i utwardzenie placu pomiędzy ulicami Glinki i Polną w Koźminie Wlkp., uzyskane z poprzetargowych  oszczędności na drogowych inwestycjach w Wałkowie i Skałowie. 

 

Radni przyznali odznakę „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”.

W punkcie interpelacje, radny i sołtys wsi Borzęciczki Leszek Chojnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa.

Data publikacji 9.09.2016r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG