Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Udostępnij

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej  o ustawowym obowiązku uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30.09.2016r. W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/w terminie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015 poz. 1286) wygaśnie.