Czarny Sad ma nowego sołtysa

Udostępnij

Ryszard Kowal został wybrany nowym sołtysem Czarnego Sadu. W zebraniu wyborczym, które odbyło się 4 października uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Maciej Bratborski oraz   Skarbnik Gminy i radny powiatowy Andrzej Serek.   

Zebranie wyborcze sołtysa odbyło się w świetlicy OSP w Czarnym Sadzie.  Na 192 uprawnionych do głosowaniu w zebraniu udział wzięło 28 mieszkańców wsi.

Przewodniczący zebrania burmistrz Maciej Bratborski otworzył posiedzenie, witając  wszystkich przybyłych. Następnie zapoznał zebranych z procedurą wyboru sołtysa.  

Zebranie wiejskie zgłosiło 2 kandydatów na stanowisko sołtysa. Wybory wygrał, większością głosów Ryszard Kowal. Nowy sołtys Czarnego Sadu piastował już funkcję sołtysa w latach 1988 – 2003. Ma 69 lat.

 

Data publikacji 5.10.2016

Tekst af

Foto: Liliana Trawińska