Narada sołtysów – informacje o afrykańskim pomorze świń

Udostępnij

13 października w sali sesyjnej odbyła się narada sołtysów z gminy Koźmin Wielkopolski. Głównym tematem spotkania był afrykański pomór świń. Prelekcję na ten temat przedstawiła Anna Lis-Wlazły,  Powiatowy Lekarz Weterynarii. W spotkaniu uczestniczyli również: burmistrz i zastępca burmistrza miasta i gminy Koźmin Wlkp.

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

Szczegółowe informacje na temat afrykańskiego pomoru świń, w tym m. in.  materiały informacyjne
dla hodowców trzody chlewnej i materiały szkoleniowe znajdują się na stronie  Głównego Inspektoratu Weterynarii
http://www.wetgiw.gov.pl/asf-w-polsce

   
Dnia 18 października 2016 r. wchodzi w życie  ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt która wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588) wprowadza m. in. obowiązek znakowania świń w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka  z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada oraz zgłaszania kierownikowi biura ARiMR fakt oznakowania świni w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt. Szczegóły:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/588/1

 

Data publikacji

18.10.2016r.

Tekst i foto: UMiG