Uwaga przedsiębiorcy – nowy obowiązek od 1 stycznia 2017 r.

Udostępnij

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi  składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdanie będą musieli złożyć do 25 lutego 2017r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy jedynie dużych firm.

 

W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i rozmiar działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto).

W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wypełniania obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux.

 

Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Więcej zmian w JPK znajduje się w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach Ministerstwa Finansów.

 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych łącznie spełnił następujące warunki:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych łącznie spełnił następujące warunki:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Data publikacji 20.12.2016r.

Tekst: Katarzyna Zatorska, Urząd Skarbowy w Krotoszynie