Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 30.12.2016r. do 20.01.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat.