Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 30.12.2016r. do 20.01.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 39/2 położonej w Białym Dworze i działki nr 1355/68 położonej w Koźminie Wielkopolskim na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – sprzedaż przysługującego miastu i gminie Koźmin Wielkopolski prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa  działki nr 486/5 położonej  w Koźminie Wielkopolskim.