Ważniejsze wydarzenia z życia chóru w 2018 r.

Udostępnij

Plan pracy naszego chóru, jaki został przedstawiony i zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Chóru w dniu 20 marca 2018r. został prawie w całości wykonany.

Dodatkowo doszedł wyjazd na Jubileusz do Zdun i ze smutkiem żegnaliśmy chórzystów czynnych i wspierających.

Dyrygent Chóru Kasper Ekert, wprowadził kilka nowych utworów do repertuaru chóru, ale i sięgaliśmy do starszych utworów. To utwory związane z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski i Powstania Wielkopolskiego.

Wszyscy członkowie chóru z chęcią i zadowoleniem w ciągu całego 2018 r. uczestniczyli w próbach i występach a także angażowali się w prace związane z działalnością chóru. Prezes Wojciech Gaweł trzykrotnie uczestniczył w posiedzeniach Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp.
Członkowie Zarządu Chóru i Prezes kilkakrotnie spotykali się z władzami naszego miasta Panami Burmistrzami, Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego.

Zorganizowano 8 posiedzeń Zarządu Chóru.

Stan członków chóru w roku 2018

Na początku roku były 24 osób – na końcu roku 22 osoby.

02.01 – pierwsza próba w nowym 2018r.

09.01. – posiedzenia Zarządu chóru i Komisji Rewizyjnej. Chórzyści złożyli życzenia urodzinowe dyrygentowi chóru Kasprowi Ekertowi i odśpiewali „Sto lat”.

14.01.– koncert kolęd w kościele farnym. Zespoły działające przy Ośrodku Kultury w Koźminie wykonały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

21.01. – koncert kolęd w Borku Wlkp. Gospodarzem był tamtejszy Ośrodek Kultury wraz z Chórem ,, Jutrzenka” z Borku WLKp.

10.02. – Ośrodek Kultury zorganizował zabawę karnawałową, część chórzystów skorzystała z zaproszenia. Duet ,,Ty i Ja” zapewnił oprawę muzyczną

06.03. – Zebranie Zarządu Chóru i Komisji Rewizyjnej. Podczas próby mężczyźni złożyli życzenia paniom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

20.03 – Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Chóru. Wśród zaproszonych gości byli, Burmistrz Maciej Bratborski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak.

08.04 – IV Pielgrzymka Chórów i Orkiestr do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie.

03.05 – Mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin WLKp uczcili 227. Rocznicę Konstytucji 3- maja. Tradycyjnie Msza Św. w intencji Ojczyzny odbyła się w Farze, połączona z Miejsko – Gminnym Dniem Strażaka.

08.05– Uświetniliśmy swym śpiewem Mszę Św. odpustową w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wlkp.

08.07 – Koncert w parku utworów związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski, Powstaniem Wielkopolskim, okresem międzywojennym i II wojną Światową.

20.07– Spotkanie Towarzyskie w czasie przerwy wakacyjnej, by podsumować półrocze naszej działalności.

11.08 – W sobotnie popołudnie na Starym Rynku w Koźminie Wlkp. odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Św. Wawrzyńca Patrona Ziemi Koźmińskiej. Podczas Mszy Św. chór nasz wykonał utwory sakralne związane ze świętem.

19.08. – III Edycja Koncertu na 966 głosów pod koźmińskim Zamkiem. Koncert był poświęcony 100 – Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Głównym prowadzącym Koncert był organizator i dyrygent naszego Chóru Kasper Ekert. Licznie przybyłe chóry z całej Wielkopolski wykonały utwory sakralne, patriotyczne i legionowe. Po koncertowej prezentacji chórów, odbyła się część biesiadna. Każdy chór z pomocą telebimu, zaśpiewał piosenki łatwe, lekkie i przyjemne.

04.09– Wróciliśmy do prób po wakacyjnej przerwie.

29.09. – Chór uczestniczył w Jubileuszu 95- lecia Koła Śpiewaczego ,, HARMONIA” w Zdunach.

13.10. – Zawieszono na budynku sali widowiskowo-kinowej ,,MIESZKO” nową tablicę ku pamięci Czesława Czypickiego Patrona Chóru. Inicjatorami byli: Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak i Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł, a sponsorem Burmistrz Miasta i Gminy.

14.10. – XXVI Koźmińskie Spotkania Chóralne pod hasłem – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Spotkania odbyły się w sali widowiskowo – kinowej ,,MIESZKO” przy ul. Boreckiej. Koncert poprowadził dyrygent chóru im. Cz. Czypickiego Kasper Ekert. Uczestnikami części artystycznej byli przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta i Gminy Koźmin WLKp oraz nasz Chór który był organizatorem spotkań chóralnych. Repertuar poszczególnych zespołów był dowolny i bardzo ciekawy. Uczestnicy koncertu przygotowali, wiersze, pieśni patriotyczne i i utwory na żołnierską nutę. Chór Nasz zaprezentował utwory nieznane szerszej publiczności np. Marsyliankę Wielkopolską i Hymn Wielkopolski.

28.10.- XXXVI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski w Konkatedrze Ostrowa Wlkp. Koncert został zorganizowany pod hasłem ,,Śpiewamy Dla Niepodległej” udział wzięło 15 chórów i 2 orkiestry. Na rozpoczęcie spotkania, wszyscy wspólnie zaśpiewali Hymn Narodow i Rotę, przy akompaniamencie orkiestr. Każdy chór wykonał po dwa utwory. Nasz Chór zaśpiewał ,,Leć Orle Biały” i ,,Modlitwę Obozową”. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry wspólnie wykonały ,,Hymn Wielkopolski” autora K. Pyrzyńskiego, muzykę do utworu skomponował M. Matuszewski który osobiście dyrygował chórami śpiewającymi ten utwór.

11.11.– 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Uroczystości rozpoczęły się w godzinach popołudniowych, odsłonięciem Obelisku w Parku Powstańców Wielkopolskich. Odśpiewano ,,ROTĘ” przez wszystkich obecnych, głównym wykonawcą był chór im. Cz. Czypickiego. Następnie wszyscy zebrani przeszli do Kościoła Św. Wawrzyńca gdzie odbyła się Msza Św. za Ojczyznę. Po mszy przy blasku pochodni z udziałem orkiestry dętej i licznych pocztów sztandarowych oraz mieszkańców nastąpił przemarsz pod Pomnik Wolności gdzie 24 delegacje złożyły kwiaty, między innymi delegacja naszego chóru. Na zakończenie przy akompaniamencie Koźmińskiej Orkiestry Dętej wszyscy zebrani odśpiewali utwór ,,Legiony”.

22.11.– W kościele klasztornym podczas Mszy Św. chór wzbogacił i uświetnił swym śpiewem święto Św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu sakralnego. Po Mszy Św. w Ośrodku Kultury, Władze naszego miasta zorganizowały spotkanie z chórzystami przy pączku i kawie. Wykonano również pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych.

18.12. – Spotkanie opłatkowe członków chóru. Druhna Ewa Murawska odczytała nadesłane życzenia świąteczne przysłane dla Chóru. Dyrygent i Prezes przekazali wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Po wzajemnych życzeniach i połamaniem się opłatkiem, dyrygent przygrywał kolędy a zebrani śpiewali.

27.12. – 100 –lecie Powstania Wielkopolskiego. W obchodach wzięła udział duża ilość organizacji z Gminy i Miasta Koźmin WLKp. Przybyła również Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 16 Jarocińskiego
Batalionu Remontu Lotnisk. W uroczystościach także wziął udział oddział rekonstrukcyjny Powstańców Wielkopolskich złożony z członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Natomiast przybyły do Koźmina Ignacy Paderewski, wygłosił z okien koźmińskiego Zamku okolicznościowe przemówienie. Wszyscy zebrani na dziedzińcu zamkowym udali się do koźmińskiej Fary gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji Powstańców Wielkopolskich i Naszej Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbyły się przy Pomniku Wolności. Kompania Honorowa Wojska Polskiego oddała kilka salw honorowych, wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Narodowy a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności. W dalszej części obchodów kolumna marszowa skierowała się pod Obelisk w Parku Powstańców Wielkopolskich. Burmistrz Pan Maciej Bratborski złożył znicz i odśpiewano ,,ROTĘ” a fajerwerki rozświetlały niebo i Obelisk. Uroczystości zakończyły się w Sali widowiskowo-kinowej ,,MIESZKO” gdzie Burmistrz Pan Maciej Bratborski wygłosił okolicznościowe przemówienie a Teatr Seniora zaprezentował spektakl słowno-muzyczny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z naszym chórem zaśpiewali utwory powstańcze.

Prezes Zarządu Chóru

Wojciech Gaweł