Apel – nie palmy śmieci !!!

Udostępnij

Szanowni mieszkańcy, zwracamy się z apelem i prośbą o nie palenie odpadów komunalnych w domowych piecach.  Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje takie jak: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

 

 

 

Palenie śmieci w piecu, niszczy również przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną zaczadzenia lub pożaru budynku.

Czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:
– plastikowych pojemników i butelek po napojach;
– zużytych opon;
– innych odpadów z gumy;
– przedmiotów z tworzyw sztucznych;
– elementów drewnianych pokrytych lakierem;
– sztucznej skóry;
– opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin;
– opakowań po farbach i lakierach;
– pozostałości farb i lakierów;
– plastikowych toreb z polietylenu;
– papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem:
– papier, tekturę i suche drewno;
– opakowania z papieru, tektury i drewna;
– odpady z gospodarki leśnej;
– odpady kory i korka;
– trociny, wióry i ścinki;
– mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) – Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Data publikacji 12.01.2017 r.

Opracował: Maciej Woźny, UMiG