Wykaz nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 16.01.2016r. do 06.02.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Starej Obrze przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat.