Burmistrz spotkał się z sołtysami

Udostępnij

U progu nowego roku, 17 stycznia w sali sesyjnej urzędu burmistrz Maciej Bratborski spotkał się z sołtysami gminy Koźmin Wielkopolski. Po raz pierwszy w naradzie wzięli udział nowo wybrani sołtysi: Borzęciczek, Staniewa i Czarnego Sadu. Burmistrz podsumował miniony rok i przedstawił perspektywy budżetowe  gminy na rok 2017.

 

 

 

 

 

 

Na początku spotkania, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego sołtysa Staniewa śp. Zenona Musielińskiego. Następnie burmistrz Maciej Bratborski krótko przedstawił najważniejsze zadania inwestycyjne 2016r. i omówił plany na 2017 r. Włodarz podkreślił, że będzie to trudny dla samorządu czas ze względu na zmiany w prawie oświatowym. Choć,  jak zapewnił zaplanowane w budżecie, w tym również w funduszu sołeckim inwestycje, zostaną zrealizowane, to jednak trudno skalkulować koszty, jakie pociągnie za sobą reforma oświaty. Szacuje się, że  w gminie Koźmin Wielkopolski będzie to kwota od 600 tys. zł do 2 mln zł.

 

Podczas narady wiceburmistrz Jarosław Ratajczak omówił najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew. Sołtysi  rozmawiali również o tegorocznych dożynkach gminnych, które tradycyjnie odbędą się w ostatnią niedzielę sierpnia.

 

   

 

Data publikacji 17.01.2017r.

Tekst i foto: AF, UMiG