Nadleśnictwo Jarocin zaprasza do konsultacji

Udostępnij

Nadleśnictwo Jarocin informuje, że w związku z planowanym w latach 2017 – 2018 użyciem na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. rozpoczęły się konsultacje społeczne, do których ww nadleśnictwo jest zobowiązane w związku z posiadaniem przez RDLP w Poznaniu certyfikatu FSC.

 

RDLP w Poznaniu planuje użycie ww. środka ochrony roślin do zwalczania szkodników pierwotnych sosny. Szersze informacje dotyczące konieczności użycia Dimilinu 480 S.C. dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/i4ZQ/content/derogacja-konsultacje-spoleczne#.WIHMjfTCdqF

Termin składania uwag odnośnie użycia przez RDLP w Poznaniu środka Dimilin 480 S.C. upływa 3 marca 2017 r. Uwagi można składać poczta tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl w tytule wpisując „konsultacje FSC”

 

Informacje nt. środka ochrony roślin Dimilin 480 SC [kliknij]