Ważniejsze wydarzenia z działalności Chóru im. Czesława Czypickiego za rok 2016

Udostępnij

STYCZEŃ

3 styczeń

     

Spotkanie noworoczne z władzami samorządowymi. Prezes W. Gaweł powitał zebranych i przedstawił gości: Burmistrza Macieja Bratborskiego z małżonką , Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka, Redaktora Naczelnego „Echa Koźmina” Grzegorza Pierzchałę. Złożył życzenia świąteczno – noworoczne gościom i chórzystom. Życzenia również przekazali chórzystom Burmistrz Maciej Bratborski w imieniu własnym i Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka, podziękował za występy w minionym roku. Życzenia złożyli również: dyrygentka Gabriela Dopierała, córka właściciela lokalu Alicja Wyduba, Krystyna Stempniak z duetu TY i JA , który występował podczas spotkania. Prezes Honorowy S. Kaźmierczak poinformował, że miniony 2015 r. był owocny w występy, których było 16. Za najważniejsze wydarzenie uznał koncert pn. „Chór i młode pokolenie w hołdzie Cz. Czypickiemu w 160. rocznicę Jego urodzin” w którym wystąpiły zespoły ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum i średnich, oraz zespoły działające przy GZIK-u, Chór, Orkiestra, DO-RE-MI, Seven, i duet Ty i Ja. Ogółem 180 wykonawców. Poprosił o chwilę refleksji i uczczenie ciszą za pamięć zmarłych chórzystów: Moniki Gawrońskiej i Józefa Ignasiaka. Złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczno – noworoczne.  W kolejności zaśpiewano kolędy, wzniesiono toast noworoczny i po kolacji rozpoczęto tańce i śpiewy przy duecie TY i JA i prowadzącej imprezę córki właściciela lokalu Alicji.

6 styczeń

Święto Trzech Króli Chór śpiewał kolędy podczas mszy św. w Klasztorze.

10 styczeń

Odbył się koncert kolęd w Farze w którym wystąpili: Chór im. Cz. Czypickiego, Orkiestra Dęta i duet TY i JA – Krystyna Stempniak i Władysław Pawlak. Wykonano 19 kolęd i pastorałek, a 2 kolędy śpiewano razem ze słuchaczami.

17 styczeń

Wyjazd do Borku Wlkp. na zaproszenie Chóru „Jutrzenka”. Wystąpiło 5 chórów i zespołów regionalnych. Zespoły  śpiewały kolędy. Nasz wykonał ich 8.

31 styczeń

W Krotoszynie odbył się Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski organizowanych przez Zw. Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp. Impreza nosi nazwę „Pożegnanie z kolędą” Wystąpiło 12 chórów, w tym również koźmiński chór.

LUTY

5 luty

Na zaproszenie GZIK chórzyści wzięli udział w imprezie tanecznej „Trzy w jednym:Tłusty Czwartek , Podkoziołek, Walentynki” – oprawę muzyczną sprawowali –
duet  TY i JA – K.Stempniak i Wł. Pawlak.

8 luty

W wieku 89 lat zmarła druhna Maria Jaworowicz. Była wieloletnim aktywnym członkiem chóru, obdarzona pięknym sopranem wielokrotnie wykonywała partie solowe podczas koncertów. Odznaczona brązową i srebrną odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Pogrzeb odbył się 11 lutego na cmentarzu przy ul. Poznańskiej. Śpiew podczas mszy św. wykonało Towarzystwo Śpiewu z Raszkowa. Jego Prezesem była i jest aktualnym członkiem córka zmarłej Jolanta. Dyrygował Jerzy Wojtaszek. Koźmińscy Chórzyści zamówili intencję mszalną za duszę śp. Marii i ze sztandarem i kwiatami odprowadzili Ją do mogiły. Cześć Jej Pamięci.

15 luty

Odbyło się zebranie Zarządu na którym omówiono projekt planu pracy na 2016 r. Uaktualniono stan członków. Z członkostwa w chórze zrezygnowały dwie osoby.

29 luty

Na zebraniu zarządu omówiono program walnego zebrania i osoby odpowiedzialne do jego prezentowania. Druhna Ewa Murawska zrezygnowała z funkcji sekretarza i kronikarza, ale zebrani przekonali ją, aby w 2016 dalej kontynuowała tę funkcję.

MARZEC

3 marzec

Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Zebranych powitał Prezes Wojciech Gaweł w tym gościa – burmistrza Macieja Bratborskiego. Następnie odczytał listę 31 chórzystów, którzy zmarli w minionym 25-leciu. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Do obsługi zebrania wybrano:
Przewodniczący – Jan Maliński
Sekretarz – Ewa Murawska
Komisja Uchwał i Wniosków –  Czesław Stabrowski, Jerzy Dykcik, Alicja Buszyk.
Dokumenty wynikające z porządku zebrania przedstawili:
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 – Prezes W. Gaweł.
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i plan na 2016 – Janina Kapuścińska
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Alicja Otworowska
Plan pracy na rok 2016 – dyrygentka Gabriela Dopierała.
Wspomnienia o 25. rocznicy wznowienia działalności chóru – Stefan Kaźmierczak
Udzielono absolutorium Zarządowi.
Nie wniesiono uwag do prezentowanych dokumentów.
Uchwalono dokumenty wynikające z porządku obrad. W dyskusji głos zabrał burmistrz Maciej Bratborski. Podziękował chórowi za udział w imprezach okolicznościowych, patriotycznych i religijnych na terenie miasta. Zaprosił chór do udziału w uroczystościach 16 kwietnia w rocznicę 1050. lecia Chrztu Polski. Jeżeli chór jest gotowy, to rysuje się możliwość wyjazdu na Węgry.  Zaproponował, aby zorganizować spotkanie towarzyskie byłych i czynnych członków chóru z minionego 25- lecia. Może niektóre osoby powrócą do chóru wzmacniając jego szeregi.

7 marzec

Spotkanie towarzyskie chórzystów z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Złożono sobie wzajemne okolicznościowe życzenia, które przekazali Prezes W. Gaweł i dyrygentka G. Dopierała.

KWIECIEŃ

16 kwiecień

W Farze odbyła się msza św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Oprawę liturgiczną wzbogacił tematyczny program artystyczny, którego wykonawcami byli: Chór im. Cz. Czypickiego, Koźmińska Orkiestra Dęta, młodzież z Gimnazjum przedstawiła program słowno-muzyczny „Chrzcielnica”, składając białe róże przy chrzcielnicy w Farze. Następnie koncert dał Chór Filii UAM w Kaliszu. Stojący na wysokim poziomie występ wykonano w jez. łacińskim z okresu Chrztu. Dyrygowała Beata  Szymańska, a słowa wiążące przedstawił aktor kaliskiego teatru Adam Szymański. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Bartosz Ignaszewski. Przypomniał okoliczności przyjęcia chrztu i realia współczesnego świata w sprawach religii. Burmistrz Maciej Bratborski podziękował księdzu celebrującemu mszę św. W swym wystąpieniu powiedział m.in. „1050 rocznica Chrztu Polski to z pewnością wydarzenie duchowe i religijne, ale ma też wymiar polityczny, gdyż dzięki temu wydarzeniu Polska stała się jednym z chrześcijańskich krajów Europy. Na zakończenie poinformował, że z inicjatywy samorządu i koźmińskich księży każda osoba uczestnicząca w uroczystości otrzyma wodę święconą w specjalnych naczyniach z okolicznościową etykietą „Święcona woda  chroni domy, oddala nieprzyjaciela i pomaga wyjść zwycięsko w walce z cierpieniami.”

MAJ
3 maj

Msza św. w Farze z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święta Królowej Polski NMP. Udział chóru i orkiestry.

8 maj

Udział w mszy św. w Klasztorze z okazji odpustu Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa.

18 maj

Zebranie Zarządu – omówiono najbliższe występy chóru. Prezes W . Gaweł poinformował o chorobie dyrygentki.

CZERWIEC

3 czerwiec

Msza św. na Nowym Rynku ku czci Najświętszego Serce Pana Jezusa.

7 czerwiec

Odbyło się ogólne zebranie chórzystów z udziałem dyr. GZIK Leszka Ziętkiewicza i Kacpra Ekerta dyrygenta Chóru „Barwickiego” z Jarocina. Z powodu choroby Gabriela Dopierała zawiesiła działalność dyrygentki. Jej obowiązki przejął Kacper Ekiert. Ustalono, że próby odbywać się będą raz w tygodniu – we wtorki w godz. 19.00-22.00. Odbyła i się pierwsza próba z nowym dyrygentem.

11 czerwiec

Uroczystość z okazji 25. lecia współpracy Koźmina Wlkp. z Made w Holandii odbyła się w Pałacyku w Orli.
Zaproszeni zostali Prezes Wojciech Gaweł i Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak, który otrzymał okolicznościowy medal wraz z innymi przedstawicielami organizacji, które współpracowały z Holendrami w minionym  25-leciu.

30 czerwiec

Odbyło się spotkanie na którym podsumowano półroczną działalność chóru. Prezes W. Gaweł poinformował, że zaplanowane imprezy zostały zrealizowane. Przekazał pozdrowienia od byłej dyrygentki.
Prezes Honorowy S. Kaźmierczak poinformował, że ma już adresy 58 osób, które zaproszone zostaną na spotkanie towarzyskie w 25. rocznicę reaktywowania działalności chóru. Odśpiewano „Sto lat” solenizantom minionego półrocza, którzy fundowali poczęstunek.

LIPIEC

20 lipiec

Odbyło się posiedzenie Zarządu. Ustalono program, listę gości, adresy byłych członków, wzory zaproszeń i pamiątek na spotkanie towarzyskie byłych i czynnych członków chóru z okazji 25-lecia rocznicy jego reaktywowania.

SIERPIEŃ
6 sierpień

Z okazji św. Wawrzyńca Patrona Ziemi Koźmińskiej na Starym Rynku odbyła się uroczysta msza św.

14 sierpień

Na boisku ZSP przy Zamku odbył się największy koncert chórów w historii naszego miasta, w którym wystąpiło 30 zespołów z Wielkopolski. Okazją ku temu była impreza pn. „Koncert 966 głosów na 1050. rocznicę Chrztu Polski”. Pomysłodawcą imprezy był dyrygent chórów „Barwickiego” w Jarocinie i „Czypickiego” w Koźminie Wlkp. Kacper Ekert we współpracy z dyr. GZIK Leszkiem Ziętkiewiczem.

WRZESIEŃ

11 wrzesień

     

Z inicjatywy Burmistrza Macieja Bratborskiego Zarząd chóru zorganizował imprezę pn. „Spotkanie towarzyskie czynnych i byłych członków chóru im. Cz. Czypickiego w Koźminie Wlkp. z okazji 25. rocznicy reaktywowania jego działalności”. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Klasztorze, którą odprawił były chórzysta; Ojciec Arnold  Ireneusz Liebig. Prezes W. Gaweł odczytał nazwiska 24 chórzystów, którzy zmarli w minionym 25. leciu. Przy organach nowy dyrygent – Kacper Ekert. Po mszy goście i chórzyści udali się do Ośrodka Kultury przy ul. Floriańskiej, gdzie Grzegorz Pierzchała wykonał pamiątkowe zdjęcie i rozpoczęło się spotkanie towarzyskie. Rozpoczął je Prezes
W. Gaweł od powitania wszystkich zebranych, a wśród nich gości:
– Burmistrza Macieja Bratborskiego pomysłodawcę spotkania,
– Przewodniczącego Rady Miejskiej – Justyna Zaradniaka, który od 25 lat jest z nami i wspiera naszą działalność,
– Burmistrza Bolesława Kasprzaka  z małżonką. To dzięki Jego inicjatywie reaktywowano działalność chóru w 1991 r.,
– Dyrektorów Ośrodka Kultury minionego 25-lecia: Daniela Szczepaniaka, Krystynę Paleczną  i obecnego Leszka Ziętkiewicza,
– Stanisława Szczepaniaka, który ze Stefanem Kaźmierczakiem załatwiali sprawy organizacyjne reaktywowania działalności chóru,
–  przedstawicieli prasy lokalnej i regionalnej: „Echo Koźmina” i „Rzeczy Krotoszyńskiej”.

Po powitaniu chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych chórzystów w minionym 25 -leciu.
W kolejności Prezes W. Gaweł wniósł toast w podziękowaniu za przybycie na spotkanie, za który zebrani odśpiewali organizatorom wiązankę „Sto lat”.
O prowadzenie dalszej części spotkania Prezes W. Gaweł poprosił sekretarza Ewę Murawską i Prezesa Honorowego Stefana Kaźmierczaka.

Krótkie kalendarium wydarzeń z minionego 25-lecia przedstawił Prezes Honorowy – Kronikarz Stefan Kaźmierczak.

Wspomnienie o reaktywowaniu działalności chóru im. Cz. Czypickiego i krótkie kalendarium z 25 -letnich wydarzeń

Następnie zebrani zwiedzili wystawę obrazów z minionego 25-lecia, a 6 tomów kronik zabrano do obejrzenia przy stołach i ponieśli się czarowi wspomnień.  Zebrani z uwagą śledzili wystawę obrazów z minionego 25-lecia, szukali się na zdjęciach podziwiając swoje oblicza z dawnych lat. Kroniki krążyły wśród zebranych przez całe spotkanie. Z uznaniem wyrażono się o nich, za ciekawe dokumentowanie historii i szatę graficzną.
Wzbogaceniem wystawy obrazów i informacji kronikarskich był pokaz slajdów. Tematykę przygotował Stefan Kaźmierczak, a technicznie opracował i zaprezentował Grzegorz Pierzchała.
Przed wspomnieniami zaproszonych gości wystąpił Prezes Honorowy – Kronikarz S. Kaźmierczak, który poszukiwał  adresów byłych członków chóru. Kontakty miały charakter bardzo ciekawych rozmów.  Poinformował, że zaproszenia wysłano do 56 osób na które odpowiedziało 35 osób z: Krotoszyna, Mokronosa, Bruczkowa, Dąbrowy, Jarocina, Poznania, Sopotu, Pobiedzisk, Pakościa i Koźmina.

Prowadząca E. Murawska odczytała życzenia od chorej dyrygentki Gabrieli Dopierały i jej męża Pawła.  W swym przesłaniu piszą: „25 rocznica reaktywowania działalności chóru im. Cz. Czypickiego jest szczególną okazją do tego, by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osiągnięto w ciągu tego ćwierćwiecza. Jest to czas zarezerwowany do wspomnienia radosnych chwil, oraz czas na podziękowanie Bogu za wspólne przeżyte lata w rozwijaniu kultury muzycznej.” Okolicznościowe życzenia przekazała również była dyrektor Ośrodka Kultury Krystyna Paleczna.
Okolicznościowymi wspomnieniami podzieli się:

Burmistrz Bolesław Kasprzak wspomniał o 1991 r., gdy czynił starania o reaktywowanie działalności chóru. Udało się, bo znalazła się wspaniała osoba jaką była dyrygentka Koletta Szczepaniak, którą organizacyjnie wspomogli Stanisław Szczepaniak i Stefan Kaźmierczak.
Omówił niektóre wydarzenia z działalności chóru. Wspomniał o pobycie w Holandii. . Przekazał podziękowanie dyrygentce Gabrieli Dopierale za 21- letnie prowadzenie chóru. Życzył Jej szybkiego powrotu do zdrowia i prosił organizatorów o przekazanie kwiatów.

Burmistrz Maciej Bratborski podziękował Zarządowi chóru za zorganizowanie spotkania, którego był inicjatorem. Jest to dobry czas na wspomnienia byłych i obecnych członków chóru. Nie ukrywał, że celem tego spotkania, była próba pozyskania byłych członków chóru i ich znajomych do ponownego udziału w zajęciach.

Stanisław  Szczepaniak, który ze Stefanem Kaźmierczakiem załatwiali sprawy organizacyjne reaktywowania działalności omówił kulisy udziału w konkursie w Holandii. Podziękował Zarządowi chóru za zorganizowanie spotkania i wystawę obrazów oraz kronik.

Alicja Otworowska poinformował, że podczas spotkania odbyła rozmowę z chorą dyrygentką Gabrielą Dopierałą, która przekazała pozdrowienia uczestnikom spotkania. Stwierdziła, że sama przeżyła podobną chorobę i rozumie Jej cierpienie, dodała otuchy, że można z niej wyjść zwycięsko.

W dniu 7 czerwca 2016 r dyrygenturę chóru objął Kasper Ekert. W swym wystąpieniu przedstawił kilka informacji o sobie, wizję dalszej działalności chóru i zaprosił byłych członków chóru na próby, które odbywają się we wtorki w domu kultury przy ul. Floriańskiej. Kończąc wystąpienie zaprosił do śpiewu kilka utworów biesiadnych.

Prowadzący spotkania zaprosił zebranych na kolację. Podczas jej trwania Grzegorz Pierzchała i Stefan Kaźmierczak przygotowali zebranym niespodziankę. Wyświetlono fragment filmu z Telewizji Kablowej Koźmina Wlkp., z pierwszego koncertu chóru w dniu 7 grudnia 1991 r. z uroczystości 70-lecia Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp. Sala bardzo się ożywiła i gorąco oklaskiwała zbliżenia wykonawców koncertu i jej dyrygentki Koletty Szczepaniak. Po zakończeniu filmu członkowie Zarządu chóru wręczyli uczestnikom pamiątkę ze spotkania
– okolicznościową statuetkę. Po wręczeniu pamiątek prowadząca E. Murawska podziękowała wszystkim obecnym za przyjęcie  zaproszenia na spotkanie z okazji 25 rocznicy reaktywowania działalności chóru. Podziękowania za wkład organizacyjny spotkania przekazujemy następującym osobom.
– Burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu za pomysł zorganizowania spotkania i jego sfinansowanie,
– Agnieszce Flejsierowicz  z UMiG za zorganizowanie cateringu,
–  Leszkowi Ziętkiewiczowi dyr. GZiK i jego pracownikom za udostępnienie sali, nagłośnienie, dekorację i pomoc w zorganizowaniu wystawy obrazów i kronik.
– Ojcu Arnoldowi za odprawienie mszy św.

Prowadzący Stefan Kaźmierczak składa podziękowanie Grzegorzowi Pierzchale za współpracę za współpracę w wykonywaniu slajdów, filmu i zdjęć.
Za pomoc techniczną dla członków Zarządu: Wojciecha Gawła, Jerzego Dykcika, Oktawiana Liebiga.
Ewie Murawskiej za zapalenia zniczy w rocznicę reaktywowania działalności chóru na grobach: Pierwszej dyrygentki Koletty Szczepaniak, pierwszych członków Zarządu Chóru Genowefy Kasprzak i Józefa Ranke, oraz Wojciecha Czypickiego z tablicą pamiątkową Czesława Czypickiego.

Ewa Murawska dziękuje Stefanowi Kaźmierczakowi – Prezesowi Honorowemu – Kronikarzowi za opracowanie scenariusza imprezy, przygotowanie wystawy obrazów, kronik, fragmentu filmu z pierwszego koncertu chóru z 7 grudnia 1991 r.  oraz przygotowania adresów byłych członków chóru.

Prowadzący S. Kaźmierczak zapowiedział ostatni punkt spotkania zapraszając byłych i obecnych członków chóru do odśpiewania Hasła Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – „ Leć o Pieśni”!

15 wrzesień

Msza św. w Farze z okazji 65. rocznicy pożycia małżeńskiego Stanisławy i Jana Styburskich. Życzenia od chórzystów i Kapeli znad Orli.

23 wrzesień

Występ w SP nr 1  z okazji Święta Patrona i 110. rocznicy wybuchu Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907. Scenki z życiorysu Cz. Czypickiego i Jego  działalności w tajnym komitecie w okresie strajku. Wspomnienie o 90. rocznicy śmierci Cz. Czypickiego.

25 wrzesień

Wyjazd do Pleszewa na 120. lecie „Lutni” połączone z 29 Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski.

PAŹDZIERNIK

15 październik

W 90.rocznicę śmierci Patrona chóru Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak zapalił znicz i złożył kwiaty na grobie Wojciecha Czypickiego – ojca Czesława Czypickiego na którym znajduje się tablica informacyjna o miejscu spoczynku założyciela chóru.

23 październik

       

Odbyły się XXIV Koźmińskie Spotkania Chóralne, zorganizowane w 90. rocznicę śmierci Patrona Chóru Cz. Czypickiego. W spotkania wystąpiły:

– Chór im. K.T. Barwickiego z Jarocina
– Chór „Lutnia” im. Józefa Szpunta z Pleszewa
– Koło Śpiewacze „Jutrzenka” z Borku Wlkp.
– Chór im. Cz. Czypickiego z Koźmina Wlkp.

Imprezę prowadził nowy dyrygent Kacper Ekiert. Spotkanie towarzyskie odbyło się w sali Nasycalni.

LISTOPAD
8 listopad

Prezes W. Gaweł wystąpił w radiu „Centrum” w Kaliszu, gdzie zaprezentował historię chóru i przekazał płytę z koncertem chóru.

11 listopad

Chór wystąpił podczas mszy św. za Ojczyznę z okazji Święta Niepodległości. Liturgię mszy św. i grę na organach sprawował dyrygent Kacper Ekert.

19 listopada

Druhna Aleksandra i Bogdan Bączkiewiczowie obchodzili jubileusz 50-lecia  pożycia małżeńskiego. W tej intencji odbyła się msza św. w Klasztorze, w której uczestniczyli chórzyści składając użyczenia, laurkę i kwiaty, oraz śpiewając wiązankę „Sto lat”.

22 listopad

Z okazji święta Cecylii odbyła się msza św. w Klasztorze w intencji chórzystów i Gabrieli Dopierały o szczęśliwy powrót do zdrowia.

Po mszy św. Burmistrz Maciej Bratborski zaprosił chórzystów na kawę w ośrodku kultury przy ul Floriańskiej. Podziękował za udział w imprezach podczas uroczystości świeckich i kościelnych. Przekazał kwiaty i grawerton dla byłej dyrygentki Gabrieli Dopierały za 21 – letnią pracę z chórem i życzeniami powrotu do zdrowia.
Prezes W. Gaweł podziękował za przekazaną pamiątkę i kwiaty dla dyrygentki, które dostarczone zostaną jej do domu. Podziękował Burmistrzowi za kawę i wsparcie działalności chóru.

GRUDZIEŃ

20 grudnia

Odbyło się spotkanie opłatkowe. Życzenia świąteczno-noworoczne przekazali chórzystom Prezes W. Gaweł i dyrygent Kasper Ekiert. Po śpiewie kolęd chórzyści łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Ewa Murawska i odczytała życzenia nadesłane od zaprzyjaźnionych chórów i burmistrza. Kawę i ciasto przygotowała druhna Ola Bączkiewicz jako podziękowanie chórzystom za udział w mszy św. i złożone życzenia z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego.

27 grudnia

Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wolności z okazji 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wiązankę składali: W. Gaweł, S. Kaźmierczak,  A. Bączkiewicz, Z. Jacek.

Opracował Prezes Honorowy – Kronikarz
Stefan Kaźmierczak