Wspomnienie o reaktywowaniu działalności chóru im. Cz. Czypickiego i krótkie kalendarium z 25 -letnich wydarzeń

Udostępnij

Przyczynkiem do wznowienia działalności chóru była przypadająca w 1989r. setna rocznica założenia. W dniu 9 czerwca Towarzystwo Miłośników Koźmina zorganizowało zebranie poświęcone tej rocznicy, na które zaproszono byłych członków chóru, a prelekcję obrazująca 100-letnią historię chóru wygłosił Stefan Kaźmierczak. W dyskusji postulowano, aby podjąć wysiłki organizacyjne w celu wznowienia działalności chóru. Sprzyjało temu powstanie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego i wybór burmistrza w powszechnych wyborach. Po dziesięciu latach zawieszenia działalności chóru w dniu 12 czerwca 1991r. z inicjatywy burmistrza Bolesława Kasprzaka zorganizowano spotkanie mające na celu ustalenie spraw organizacyjnych w celu wznowienia działalności chóru.
W spotkaniu udział wzięli:
Bolesław Kasprzak – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
Jan Piela – Przewodniczący Rady Miejskiej
Justyn Zaradniak – członek Zarządu Miasta
Koletta Szczepaniak – była dyrygentka chóru, emerytka
Gabriela Dopierała – nauczycielka z SP Nr 3
Elżbieta Parzysz – nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego
Lubomira Biegańska – siostra zakonna prowadząca chór kościelny
Daniel Szczepaniak – Dyr. M-GOK
Stanisław Szczepaniak – emeryt
Stefan Kaźmierczak – prac. Chem. Spółdzielni Pracy „Koźminianka”
Grzegorz Pierzchała – Redaktor Naczelny „Echo Koźmina”
Ustalono, że dyrygentką zostanie Koletta Szczepaniak, a sprawami organizacyjnymi zajmą się: Stanisław Szczepaniak i Stefan Każmierczak. Na zorganizowane zebranie w dniu 9 września do salki M-GOK-u w zameczku przybyły osoby chętne do śpiewu w chórze: Koletta Szczepaniak, Daniel Szczepaniak, Stanisław Szczepaniak, Gabriela Dopierała, Wiesława Gawrońska, Janina Garsztka, Urszula Liberska, Barbara Maciejak, Edward Maciejak, Aniela Gaweł, Marek Lewandowicz, Kazimierz Kurzawski, Józef Ranke, Stefan Kaźmierczak.
Datę 9 września 1991r.uznano jako wznowienie działalności chóru.
Na pierwszą próbę 16 września, która odbyła się w salce parafialnej Fary przybyło 40 osób. Próby odbywały się w poniedziałki w godz. od 19.00 do 21.00. Na próbę przybył burmistrz Bolesław Kasprzak. Wyraził zadowolenie, że udało się rozpocząć  próby i poinformował, że rysuje się możliwość wyjazdu chóru do Holandii w miejscowości Made en Drimmelen z którą współpracuje Koźmin Wlkp . Na wieść o rozpoczęciu działalności zaczęły wzrastać nasze szeregi. Na próbie 14 listopada było 56 chórzystów. Po 3 miesięcznych intensywnych próbach po raz pierwszy chór wystąpił 7 grudnia 1991 r. w auli zamku z okazji Jubileuszu 70-lecia Towarzystwa Miłośników Koźmina. Występ przyjęto entuzjastycznie, co świadczyło o zapotrzebowaniu na śpiew chóralny w naszym mieście.
13 stycznia 1992r. wybrano pierwszy zarząd w składzie:
Stefan Kaźmierczak – Prezes
Stanisław Szczepaniak – Zastępca Prezesa
Urszula Glapa- sekretarz
Anna Ranke – kronikarz
członkowie:Urszula Liberska, Genowefa Kasprzak, Józef Ranke, Marek Lewandowicz
Poczet sztandarowy:Wojciech Gaweł, Alojzy Pietrowski, Katarzyna Ziętkiewicz, Dorota Kołowrotkiewicz,  Bernadetta Bochenek
Dyrygentka – Koletta Szczepaniak
Stan członków: 63 osoby- sopr.25, alty- 17, basy 10, tenory 11
Chór działa przy M-GOK
Stan ten trwał do 31 maja 1995 r., kiedy z funkcji dyrygentki zrezygnowała Koletta Szczepaniak. W tym czasie chór brał udział w okolicznościowych koncertach z okazji 760. rocznicy pierwszej wzmianki o Koźminie, ,,Dniach Koźmina” jubileuszach zaprzyjaźnionych chórów. Koncerty kolęd wysłuchali mieszkańcy Koźmina w Farze w Krotoszynie, w kościele w Rawiczu, w Domu Strażaka koło Grabowa. Udział w Święcie Pieśni w Zdunach z udziałem 12 chórów z Południowej Wielkopolski.
Największym wydarzeniem tego okresu był pobyt w Made en Drimmelen w Holandii w dniach 21-26 maja 1992. Odbył się tam Międzynarodowy Konkurs z udziałem 32 chórów z Holandii, Belgii i Niemiec. W swej kategorii nasz chór zajął pierwsze miejsce osiągając swój największy sukces w historii. Miło wspomnieć koncert podczas Dni Koźmina, wspólnie wystąpiliśmy z orkiestrą i chórem żeńskim z Made. Z powodu choroby dyrygentki odwołano II wyjazd do Holandii w 1995. Od września 1995r. dyrygentką została Gabriela Dopierała, z-cą dyrygentki i akompaniatorką Alfreda Damazyniak. Prezesem został Wojciech Gaweł. Chór liczył 59 osób, alty 15, soprany 23, tenory 12, basy 9. W 2001r. Przez 9 miesięcy prezesem był Marian Dyndas. 19 czerwca 1996 w wieku 75 lat zmarła dyrygentka Koletta Szczepaniak. Chórzyści oddali hołd śpiewając na mszy św. i nad grobem. Od października 2001 do lutego 2002 po prezesa pełnili Stefan Kaźmierczak i Albin Bakalarz. Od marca 2002 prezesem został ponownie Wojciech Gaweł, którą pełni do dnia dzisiejszego.
W 1991-2015 chór podtrzymuje przydomek muzycznego pielgrzyma odwiedzając 28 miejscowości w kraju i 1 w Holandii i 2 w Niemczech. Zorganizowano 23 Koźmińskie Spotkania Chóralne w których wystąpiły 73 chóry w tym 3 z Holandii i 1 z Węgier.
Wielkim przeżyciem duchowym w dniu 4 czerwca 1997r. był udział chóru we wspólnym występie zespołów byłego woj. kaliskiego podczas wizyty w Kaliszu Papieża Jana Pawła II, gdzie wystąpiło tysiąc chórzystów.
Zorganizowane jubileusze: 110,115,120,125-lecia.
Godnymi odnotowania były imprezy wyjazdowe w 2002-2015:
– Integracyjne Zjazdy Chórów województwa wielkopolskiego w Jarocinie i Żerkowie
– Przeglądy Chórów Południowej Wielkopolski w Ostrowskim Oddziale PZCHiO
– Spotkanie Chóralne ,, Z muzyką klasyków do Europy,, w Międzychodzie
– Największa impreza minionego 25- lecia – Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu ,,Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności”. Wystąpiły 94 chóry, 47 orkiestr i 5 tys. wykonawców.
– Koronacja Obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w Lutogniewie
– gnieźnieńskie spotkania chóralne
– III wiosenne spotkania chóralne w Śremie
– Kolędowe spotkania chórów Południowej Wielkopolski w Krotoszynie
– jubileusz 30-lecia Ostrowskiego Oddziału PZCH i O- koncert 30 chórów na 30-lecie
– Kolejny wyjazd do Beltheim- koncert Muzyka łączy Europę i Jubileusz 100- lecia Chóru Męskiego Frohsinn
– Zlot Chórów Wielkopolskich w Poznaniu z okazji 120-lecia powstania Związku Kół Śpiewackich Polskich  na Wielkie Księstwo Poznańskie
– Mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin Wlkp wysłuchali kilkudziesięciu
koncertów podczas uroczystości świeckich, kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych wśród których odnotować można:
– Koncerty kolęd w Koźminie, Mokronosie , Borzęciczkach , Wałkowie, Polskich Olędrach
– Koncerty kolęd z koźmińską orkiestrą dętą i zespołami dziecięco- młodzieżowymi działającymi w GZIK
– Rocznice Konstytucji 3- Maja,Odzyskania Niepodległości, Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
– Święto Patrona Miasta i odpusty w Parafii Św. Stanisława
– Uroczystość Bożego Ciała i Najświętszego Serca Pana Jezusa
– Diecezjalne i powiatowe święta dożynkowe
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– Dni Koźmina i letnie koncerty w pawilonie parkowym
– Wręczenie Koźminowi Wlkp. Honorowej Flagi Rady Europejskiej
– Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
– Wielkopolskie śpiewanie z Radiem Merkury
– Msza św. na Starym Rynku w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II
– Miejsko Gminna msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej
– Msza św. na powitanie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
– Koncert Chór i młode pokolenie w hołdzie Czesławowi Czypickiemu w 160 rocznicę Jego urodzin,  w którym wystąpiło 8 zespołów i 180 wykonawców
– koncert z udziałem węgierskiego chóru Calypso
– Spotkanie towarzyskie i koncert z węgierskim chórem żeńskim z Balatonmariafurdo
Największym koncertem był XXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski połączony z jubileuszem 120- lecia chóru im. Cz. Czypickiego i  XVII Koźmińskimi spotkaniami chóralnymi. Swoje umiejętności zaprezentowało 350 śpiewaków z 11 chórów. Odznaki PZCHi Orkiestr otrzymało 19 chórzystów i dyr. GZIK. W okresie minionego 25-lecia chór otrzymał wiele pamiątek w postaci dyplomów , pucharów, grawestonów i listów pochwalnych, Odznakę Honorowa PZCHiO najwyższą Złotą z Wieńcem Laurowym ,Medal za zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego, odznaka Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej.
Na próby uczęszczaliśmy do salek parafialnych fary i klasztoru, w auli zamku, SP nr3, sali kinowo-widowiskowej przy ulicy Boreckiej i Boreckiej 23.
Od 2013 chór odbywa próby w nowym Ośrodku Kultury przy ulicy Floriańskiej 18a, gdzie mamy również pomieszczenie w którym znajdują się dokumenty, biblioteczka, pamiątki, szafa gospodarcza i mała galeria zdjęć z historii chóru.
Informacje z działalności chóru znajdują się w 6 tomach kronik, które prowadzili: Anna Ranke, Katarzyna Marcisz, o szatę graficzną dbała Mariola Malinowska.
Aktualnie kronikę prowadzą Ewa Murowska i Stefan Kaźmierczak.
Ku pamięci Czesława Czypickiego na ścianie budynku przy ulicy Boreckiej  zamontowano tablicę z jego popiersiem. Na grobie śp. Wojciecha Czypickiego zamontowano płytkę nagrobkową z  informacją o miejscu spoczynku patrona koźmińskiego chóru. Chór posiada swoją ekspozycję w Muzeum Ziemi Koźmińskiej z najstarszymi dokumentami i pierwszym sztandarem.
W dniu 7 czerwca 2016 roku ze względów zdrowotnych zawiesiła działalność  druhna Gabriela Dopierała. Dziękujemy jej serdecznie za 21-letnie prowadzenie chóru i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Aktualnie prezesem jest Wojciech Gaweł, a jego zastępcą Jerzy Dykcik. Dyrygenturę sprawuje Kasper Ekert , a jego zastępcą i akompaniatorką jest Alfreda Damazyniak. Sprawy administracyjne, stronę internetową i kronikę prowadzą sekretarz Ewa Murawska i Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak, skarbnikiem jest Janina Kapuścińska, gospodarzem Maria Maćkowiak, bibliotekarką Aleksandra Bączkiewicz- zastępcą Oktawian Liebig. Komisja rewizyjna pracuje w składzie: Józef Romanowski, Zofia Jacek, Alicja Otworowska. Chór liczy 30 członków czynnych i 4 wspierających. Działa przy Gminnym Zespole Instytucji Kultury.
Działalność nasza mogła być prowadzona bez zakłóceń dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych reprezentowanych przez burmistrzów Bolesława Kasprzaka, Macieja Bratborskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka.
W sprawach organizacyjnych wspomagali nas dyrektorzy M-GOKU:Daniel Szczepaniak,  Krystyna Paleczna, i obecny dyrektor Leszek Ziętkiewicz. Realizując założenia programowe minionego 25 lecia chór udowodnił, że w dalszym ciągu jest znaczącym ogniwem życia kulturalnego w Koźminie Wlkp.

                                Opracował
                                Prezes Honorowy- kronikarz
                                Stefan Kaźmierczak