Opowiedź na interpelację z dnia 29.12.2016r.

Udostępnij

Pan
Jacek Zawodny
Radny Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.

 

Odpowiedź na interpelację zgłoszoną podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29.12.2016r.

 
Informuję, że Pani ……… pismem z dnia 30 września br. zwracała się już z podobnym wnioskiem dotyczącym umożliwienia wydawania kart abonamentowych dla wszystkich mieszkańców strefy płatnego parkowania.

Powyższy wniosek był analizowany w czasie opracowywania propozycji zmian dotyczących funkcjonowania strefy płatnego parkowania wraz z innymi wnioskami i uwagami zgłoszonymi przez Pania ….., jak i pozostałych mieszkańców.

W projekcie uchwały uwzględniono np.wniosek dotyczący obniżenia opłaty abonamentowej dla mieszkańców zameldowanych w strefie płatnego parkowania z 25 zł na 15 zł miesięcznie. Podtrzymano natomiast zapis dotyczący wydawania kart abomanentowych  tylko na jeden pojazd dla osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym usytuowanym przy ulicach objętych strefą płatnego parkowania.  

 

 

 

 

Do wiadomości:

1. Justyn Zaradniak

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.