Propozycja nowej sieci szkół przegłosowana przez radnych

Udostępnij

Podczas sesji, 15 lutego koźmińscy radni jednogłośnie przyjęli projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Rada podwyższyła diety sołtysom i przewodniczącym zarządów rad osiedli, a także przyjęła plany pracy komisji Rady na 2017r. , wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej usług opiekuńczych i wyraziła zgodę na nabycie przez gminę nieruchomości w Koźminie Wlkp.

 

 

 

Na początku sesji, Jarosław Kapciński z koźmińskiego magistratu omówił  najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew.

Radni otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  pisemną odpowiedzi na interpelację wniesioną na poprzedniej sesji w dniu 29 grudnia 2016r. Treść odpowiedzi [czytaj]

 

Radny Karol Jankowiak złożył dwie nowe interpelacje:  zawnioskował o ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Bernardyńskiej z Poznańską ( w celu ułatwienia wyjazdu z ul. Bernardyńskiej) oraz zawnioskował o zapewnienie rowerzystom możliwości poruszania się na ulicy Targowej w kierunku od ulicy Floriańskiej do Klasztornej.

Radny Jacek Zawodny w interpelacji zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z pytaniem o to, w jaki sposób jest oceniana praca kierowników jednostek organizacyjnych i Koźmińskich Usług Komunalnych oraz poprosił o podanie dat konkursów na stanowiska kierownicze.    
 

Następnie przewodniczący stałych komisji Rady: Adam Grzelak, Hieronim Gabryelczyk i Jacek Zawodny przedstawili sprawozdania z prac komisji w 2016 r. i plany na bieżący rok.

Przed podjęciem uchwały wprowadzającej reformę oświaty najważniejsze założenia projektu nowej sieci szkół omówił wiceburmistrz Jarosław Ratajczak. 1 września 2017 r. gmina przystąpi do likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, które ostatecznie zakończy działalność 31 sierpnia 2019r. Z dniem 1 września 2018 r. siedziba SP Nr 3 zostanie przeniesiona do budynku gimnazjum.  Obwody szkolne pozostaną bez zmian. Radny Leszek Chojnicki dopytywał o to, czy w związku z reformą oświaty będą w naszej gminie zwolnienia nauczycieli ? Po wyjaśnieniach rajcy jednogłośnie przyjęli zaproponowany projekt sieci szkół.

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały w sprawie podwyżki diet sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedlowych omówił wiceburmistrz Jarosław Ratajczak. –Z roku na rok sołtysom przybywa obowiązków, a ostatnia podwyżka diet sołtysów miała miejsce w 2013r. – uzasadniał propozycję włodarz gminy. Przewodniczący komisji radny Adam Grzelak, poinformował, że na komisjach zostały złożone 2 wnioski o podniesienie kwot diet, w stosunku do zaproponowanych przez burmistrza.  Ostatecznie radni podjęli uchwałę, wprowadzającą podwyżki diet  od 1 marca. Sołtysom będzie przysługiwać miesięczna dieta w wysokości 300 zł, a  przewodniczącym zarządów rad osiedli w wysokości 240,00 zł.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017r., szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania i nabycia nieruchomości.

 

Data publikacji

16.02.2017 r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG