Ekologiczna lekcja w praktyce klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Wysokie koszty związane z wywozem odpadów i ich zagospodarowaniem w naszej gminie, mobilizują nas aby już od najmłodszych lat edukować dzieci jak ważna dla środowiska jest segregacja odpadów z naszych domów. W tym celu  koźmińscy radni miejscy Marcin Leśniak i Karol Jankowiak zorganizowali wycieczkę do Zakładu Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach.

 

 

Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wielkopolskim odwiedzili Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO) w Witaszyczkach koło Jarocina. Dzięki wizycie w ZGO dzieci zobaczyły, co dzieje się z odpadami, które trafiają do tego zakładu z gospodarstw domowych. Wycieczka była nie tylko przyjemnością, ale także lekcją praktyczną ekologii, podczas której uczniowie przypomnieli sobie zasady segregacji odpadów.

Dzieci miały możliwość zobaczenia na czym polega praca na składowisku. Pracownicy zakładu w Witaszyczkach oprowadzili gości po terenie całego przedsiębiorstwa, pokazując poszczególne jego elementy, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wagę, miejsca zbierania i magazynowania odpadów czy urządzenia umożliwiające funkcjonowanie składowiska. Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się, że wszystkie przywożone odpady są ważone, ewidencjonowane, a następnie składane w specjalnie wyznaczonych miejscach. Pracownicy ZGO mówili także o korzyściach płynących z selektywnej  zbiórki surowców wtórnych i recyklingu. Uczniowie dowiedzieli się także, w jaki sposób, w tym najnowocześniejszym zakładzie przetwarzania odpadów w Wielkopolsce, produkowana jest energia elektryczna pozyskiwana z biogazu. Dodatkową atrakcją było zważenie gości na wadze dla ciężarówek przywożących odpady. Łączna waga uczniów trzech klas, opiekunów i przewodników wynosiła 2800 kg!

Na pamiątkę wizyty w ZGO dzieci otrzymały „ekologiczne gadżety” – kolorowanki i kredki oraz ulotki zwiększając wiedzę na temat roli segregowania śmieci domowych a także ich wpływ na środowisko.

Pomysłodawcami i fundatorami wycieczki do Zakładu Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach byli radni miejscy Marcin Leśniak i Karol Jankowiak.  

 
     

Tekst/ Zdjęcia

Ewelina Bartkowiak

 

Data publikacji 5.04.2017 r.