ARiMR informuje

Udostępnij

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie informuje o terminach przyjmowania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017.

 

Od 15 marca do 15 maja 2017 r. można składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z obowiązującymi załącznikami. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca br., ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, licząc od dnia 16 maja br.

 

Wnioski po 9 czerwca 2017 nie będą rozpatrywane.

 

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

 

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można aktualnie składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Krotoszynie (pokój nr 8) w dni robocze w godz.
7:30 – 15:30.

 

Aby ułatwić beneficjentom składanie wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłuża czas pracy biur powiatowych w dniach od
24 kwietnia do 15 maja 2017 r.

 

I tak wnioski w Biurze Powiatowym ARiMR w Krotoszynie będzie można składać w Punkcie Obsługi (pokój nr 8) w dniach:

  • od 24 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. – w godz. 7:30 – 18:00,
  • od 2 maja do 15 maja 2017 r. – w godz. 6:00 – 20:00.

Informujemy, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności na rok 2017.

 

Andrzej Skrzypczak
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krotoszynie