Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2017r. poz. 2147/, że w dniach od 25.04.2017 r. do 16.05.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży – sprzedaż lokalu Nr 3 w budynku Wrotków 52 na działce nr 209/31.