31 odpowiedzi na interpelacje z dnia 27.03.2017r.

Udostępnij

Nr OSO.0003.4.2017

 Pan

Jacek Zawodny

Radny Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.

 

Odpowiedź na interpelację zgłoszoną podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2017r.

 Informuję, że w roku bieżącym 150 tys. zł zostało zaplanowane na modernizację placów zabaw na ul. Tysiąclecia i ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego na terenie gminy będzie realizowana budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Borzęciczki, Serafinów, Skałów i Wrotków oraz zostanie doposażony plac zabaw w Czarnym Sadzie.

 

Nr OSO.0003.5.2017

 Pan
Tomasz Grzesiak
Radny Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.

 Odpowiedź na interpelację zgłoszoną podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2017r.

 

            Informuję, że w związku z reformą oświaty od 1 września br. będzie musiał się zmienić również system dowozów dzieci do szkół. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć konkretnie, jakie to będą zmiany. Docelowo będą czynione starania, aby dzieci z Białego Dworu nie musiały wstawać o godzinie szóstej rano.