Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

UWAGI:

WNIOSKI DO ODBIORU U SOŁTYSA.

Wniosek winien być złożony wraz z drukiem:
1/ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (F-PiK-09/04);
2/ Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
w rolnictwie inną niż pomoc de mininis w rolnictwie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (F-PiK-19/04).