Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

Wojewoda Wielkopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koźminie Wiellkopolskim w okręgu wyborczym nr 3 na dzień 5 listopada 2017 roku. Kalendarz wyborczy oraz szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski /Zakładka: Wybory samorządowe uzupełniające 2017 [kliknij]