41. BIEG MAĆKA już 7 października

Udostępnij

Trwają zapisy do  41. BIEGU MAĆKA, który odbędzie się w Koźminie Wielkopolskim w sobotę 7 października. Do biegu głównego na 5 km i 10 km można się zgłosić TYLKO I WYŁĄCZNIE ON LINE poprzez stronę internetową: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3302

 

 

 

 

 

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO
BIEG MAĆKA
KOŹMIN WLKP. 7.10.2017 r

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form wypoczynku.
2. Upowszechnienie rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.

II. Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim

Współorganizatorzy:
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
Zarząd Miejsko- Gminny Szkolnego Związku Sportowego
Grupa „Koźmin Biega”
Gminny Zespół Instytucji Kultury

III. Termin i miejsce:
Biegi odbędą się w dniu 7 października 2017 r. w Koźminie Wielkopolskim. Start biegów na dystansach 5 km i 10 km o godz. 12:30.
Start i meta – Kompleks sportowy w Koźminie Wlkp. przy ul. Floriańskiej 21

IV. Trasa:
5 km – bieg uliczny
10 km – bieg uliczny (bieg główny)

V. Uczestnictwo
Każdy uczestnik winien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja). W biegach na dystansach 5 km i 10 km mogą uczestniczyć osoby urodzone w roku 2001 i starsze, w takim przypadku winny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego – załącznik nr 1 .Każdy uczestnik biegu głównego powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, oraz wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach – załącznik nr 3.
W kategorii osób niepełnosprawnych nie przewiduje się startu osób na wózkach inwalidzkich

VI. Zgłoszenia
ZGŁOSZENIA DO BIEGU NA 5 km i 10 km TYLKO I WYŁĄCZNIE ON LINE na stronie internetowej: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3302

Sekretariat Biegu czynny w dniu zawodów 10:00 – 11:30, kompleks sportowy ul. Floriańska 21
– warunkiem uczestnictwa w biegu na dystansie 5 km lub 10 km jest uiszczenie opłaty startowej

VII. Opłata startowa (dotyczy tylko biegu na 5 km i 10 km) i jest uzależniona od daty zgłoszenia:
– do 15.08.2017 godz. 23:59 – 30 zł.
– 16.08.2017 – 15.09.2017 godz. 23:59 – 40 zł.
– 16.09.2017 – 02.10.2017 godz. 23:59 – 60 zł.
– w ramach wpisowego organizator zapewnia pakiet startowy
– organizator zapewnia 20 pakietów startowych dla osób zapisujących się w dniu biegu. Opłata w dniu biegu wynosi 70 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia tylko osobiście, nie ma możliwości aby jedna osoba zakupiła więcej niż jeden pakiet startowy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY JEST UZALEŻNIONA OD TERMINU JEJ UISZCZENIA
A NIE OD TERMINU ZGŁOSZENIA

VIII. Nagrody:
1. Bieg na 10 km
Nagrody rzeczowe w kategorii mężczyzn i kobiet – miejsca I – III
Nagrody specjalne (nagrody rzeczowe)
– niepełnosprawni (w kategorii mężczyzn i kobiet) – 1 miejsce
– najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – miejsca I – III
– najwyżej sklasyfikowana mieszkanka Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski miejsca I – III

2. Bieg na 5 km ( nagrody rzeczowe)
– w kategorii mężczyzn i kobiet – miejsca I – III
– najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – miejsca I – III
– najwyżej sklasyfikowana mieszkanka Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – miejsca I – III
– niepełnosprawni (w kategorii mężczyzn i kobiet) – 1 miejsce
– najstarszy uczestnik biegu – spośród startujących na dystansach 5 km i 10 km.

Spośród wszystkich uczestników biegu na 5 km i 10 km zostaną rozlosowane dodatkowo nagrody rzeczowe. Odbiór nagrody osobiście. Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się po trzykrotnym wywołaniu losowanie zostanie powtórzone.
Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.

Data publikacji 25.08.2017 r.

Więcej na www.goskozminwlkp.pl