INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Udostępnij

W dniach od  1 do 15  września  można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018. Ze stypendium mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze nauczycielskich kolegiów języków obcych, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie ( miesięczny dochód na 1  osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto). Wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego wraz z dokumentami (potwierdzającymi dochód netto za miesiąc sierpień –   dochód z 1 ha przeliczeniowego to 288,00 zł)  należy złożyć w terminie od 1 września do 15 września 2017 roku w Referacie Oświaty  (pokój nr 14, nr tel. 62 72 19 355).