XXXIV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

Zapraszamy na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 13 września 2017r., o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 za I półrocze 2017r.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany składu Komisji Rewizyjnej,

b)      zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

c)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,

d)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031,

e)      stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim,

f)       stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim,

g)      stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mokronosie,

h)      stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach,

i)        stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Obrze,

j)        stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach,

k)      zmian w uchwale dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

l)        nabycia nieruchomości,

m)    zbycia nieruchomości gruntowej.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XXXIV sesji.

 

Data publikacji 6.09.2017 r.