Karol Jankowiak – nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej

Udostępnij

Podczas sesji, 13 września Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. i radni oficjalnie podziękowali za współpracę Jackowi Zawodnemu, który zrzekł się mandatu radnego  w związku z objęciem stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp. Radni wybrali nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej, którym został  Karol Jankowiak.

 

 

 

 

 

W nietypowy sposób rozpoczęła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Po raz ostatni na swoim miejscu zasiadł Jacek Zawodny. Tym razem już nie w charakterze radnego, lecz zaproszonego gościa. Przewodniczący Justyn Zaradniak skierował do radnego słowa podziękowania za: sumienne wypełnianie mandatu Radnego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w latach 2014-2017 i  godne reprezentowanie mieszkańców na forum Rady Miejskiej, za cenne inicjatywy, wspólne rozwiązywanie wielu problemów związanych z pracą w Samorządzie, a mających na celu dobro naszej „Małej Ojczyzny”.

 

 

 

Głos zabrał również ustępujący radny Jacek Zawodny:

Dziękuję za konstruktywne dyskusje, które mimo różnic udało się pogodzić  i doprowadzić do pozytywnego zakończenie, jak to było w przypadku regulaminu przyznawania stypendiów. Nie zawsze się zgadzaliśmy, jak w dość trudnej sprawie, jaką było poszerzenie strefy parkowania. Jednak zawsze podchodziliśmy do siebie z szacunkiem i potrzebą szukania jak najlepszych rozwiązań dla dobra mieszkańców „naszej małej ojczyzny”. – mówił.

 Radny zaapelował do Rady Miejskiej, aby jeszcze raz pochyliła się nad budżetem obywatelskim i poprosił o opracowanie projektu przebiegu ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.

 

 

Uchwałą w sprawie zmiany składu komisji rewizyjnej, radni przegłosowali odwołanie ze stanowiska  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacka Zawodnego i powołanie do pełnienia tej funkcji  Karola Jankowiaka, a  także powołanie na członka Komisji Rewizyjnej  – Andrzeja Nowackiego.

 

Ponadto radni podjęli uchwały o zmianach w budżecie i WPF oraz stwierdzeniu przekształcenia szkół podstawowych sześcioklasowych na ośmioklasowe, a także zmianę uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu i zmiany w uchwale dotyczącej stałych obwodów głosowania.   

Na zakończenie sesji do wystąpienia byłego radnego Jacka Zawodnego odniósł się burmistrz Maciej Bratborski:

Szkoda, że Pan Jacek Zawodny nie został na sesji, bo o nieobecnych nie powinno się mówić. Jednak nie mogę nie odnieść  się do przesłania, jakie zostawił nam były radny. Nie jestem  osobą, która lubi mówić głośno o swoich zasługach i dokonaniach. Każdy sukces przypisuję wspólnym działaniom kolektywu, jakim jest Rada Miejska.  Nie o zasługach chcę tu więc mówić, ale o prawdzie historycznej. Uchwalenie budżetu obywatelskiego proponowałem już w 2014 roku. Zresztą z tym hasłem szli do wyborów radni Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej. W latach 2015 i 2016 ze względu na zmienną dynamikę budżetu gminy, związaną przede wszystkim z funkcjonowaniem oświaty, postanowiliśmy wspólnie, głosując nad budżetem gminy, że opóźnimy wprowadzenie budżetu obywatelskiego.  Z całą odpowiedzialnością mówię, że nie widzę możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w przyszłym roku, gdyż będzie to rok newralgiczny w okresie wprowadzanej reformy oświaty i nie jesteśmy w stanie przewidzieć kosztów, jakie gmina będzie musiała w związku z tym ponieść.  Uważam, że budżet obywatelski jest to rzecz bardzo potrzebna, jednak będąc odpowiedzialnym za cały budżet gminy nie zdecyduję się go wprowadzić w 2018 r.

Burmistrz odniósł się także do drugiej prośby radnego , przypominając, że gmina Koźmin Wielkopolski wraz z Powiatem Krotoszyńskim i ościennymi gminami jest w trakcie opracowywania koncepcji ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu i że Rada Miejska zabezpieczyła na ten cel pieniądze w budżecie gminy.

 

Data publikacji

14.09.2017 r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG