Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajmu

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 18.09.2017r. do 10.10.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat – lokal użytkowy przy ul. Stary Rynek 22 (pomieszczenia po bibliotece publicznej o pow. 136,50 m²).