Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 18.09.2017r. do 10.10.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 1537/2 o pow. 0,0866 ha położona w Koźminie Wlkp. w rejonie ul. Strzeleckiej.