Zmiany w obwodach głosowania i nowe siedziby komisji wyborczych

Udostępnij

Podczas sesji, 13 września Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 

 

 

Uchwałą nr XXII/144/2012 z dnia  10 października 2012 r. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim utworzyła stałe obwody głosowania na obszarze Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustaliła ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

 

Dotychczasowa siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 mieściła się w Domu Parafialnym. Podczas ostatniej sesji  Rada przychyliła się do propozycji Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, by siedzibę obwodowej komisji wyborczej nr 1 przenieść do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przy ul. Zamkowej 2a. 

 

Ponadto zmieniła się nazwa szkoły będącej siedzibą obwodowej komisji wyborczej nr 3, w związku  z tym konieczna była  zmiana nazwy siedziby tej komisji. W uchwale nazwę siedziby  „I Liceum Ogólnokształcące” zastąpiono nazwą „Liceum  Ogólnokształcące”,

 

Dodatkowo Rada Miejska przeniosła siedzibę obwodowej komisji wyborczej nr 6 z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach.

 

Wprowadzono w granice obwodu nr 2 dwie nowo powstałe ulice w Koźminie Wielkopolskim: Cudne Manowce i Zaciszną.

 

Treść uchwały

 

Data publikacji 15.09.2017