Nabór wniosków na wsparcie imprez lub przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego – Uwaga! Nowe zasady!

Udostępnij

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że do 30 września 2017 roku można składać w siedzibie Starostwa oraz pocztą elektroniczną (scan dokumentu wraz z podpisem!) wnioski o wsparcie (w tym patronat starosty) przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

 

 

 

1.      Wsparciem będą objęte głównie przedsięwzięcia o zasięgu i charakterze powiatowym, adresowane do mieszkańców Powiatu, a w szczególności:

1)      upowszechniające dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Powiatu Krotoszyńskiego oraz tradycje regionalne i narodowe,

2)      promujące rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy Powiatu Krotoszyńskiego,

3)      promujące aktywność i współdziałanie mieszkańców w obszarze edukacji, ekonomii, kultury, sportu oraz integracji społecznej.

2.      Wsparcie może być udzielone wyłącznie w formie:

1)      artykułów promocyjnych powiatu (tzw. gadżetów)

2)      patronatu Starosty Krotoszyńskiego

3)      nagród rzeczowych, trofeów

UWAGA!  Nie jest możliwe dofinansowanie imprez oraz wsparcie rzeczowe w formie innej niż wymienione w Regulaminie!

 Wymagane dokumenty w celu załatwienia sprawy:

Formularz wniosku o wsparcie

Formularz wniosku można pobrać poniżej lub ze strony BIP starostwa oraz w Biurze PR Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Dla każdej imprezy należy wypełnić odrębny wniosek!

 

Uwaga!                                                                           

Przyjmowane są jedynie wnioski na formularzach Starostwa. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji!

 

Lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji (wraz z zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu zakresem wsparcia) zostanie ujęta  w Kalendarzu Imprez i opublikowana na stronie Starostwa.

Termin składania wniosków:

Do 30 września 2017 roku

Miejsce składania wniosków:

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek 2, pokój nr 2 (parter)

tel. 62 725 42 56 wew. 342, 349

Wnioski elektroniczne: promocja@starostwo.krotoszyn.pl

Informacji udziela:

Biuro Promocji i Rozwoju

budynek 2, pokój nr 2 (parter)

Marzena Wiśniewska, Małgorzata Krupa

tel. 62 725 42 56 wew. 342, 349

 

Data publikacji

25.09.2017r.

Tekst: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie