LGD “Wielkopolska z Wyobraźnią” ogłasza nabór wniosków

Udostępnij

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie : 1. zachowania, renowacji, konserwacji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 2.modernizacji infrastruktury społecznej  zwiększającej efektywność energetyczną, ograniczającej presję na środowisko lub przystosowującej do zmian klimatu. Szczegóły w załącznikach.