E-zakładka – ZUS informuje

Udostępnij

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowa forma opłacania składek przez płatników ZUS. Przedsiębiorca opłaci jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych). Czytaj w ulotce informacyjnej.