Program rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – ankieta dla mieszkańców

Udostępnij

Nasza gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę prosimy składać do dnia 20 października 2017 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: sekretariat@kozminwlkp.pl.  Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.