Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wynajmu

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 9.10.2017 r. do 30.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem na okres 5 lat – lokal użytkowy wykorzystywany dotychczas jako sklep spożywczo – przemysłowy w świetlicy wiejskiej w Gościejewie.