Badania ankietowe

Udostępnij

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w grudniu br. na terenie naszej gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą dwa badania ankietowe:  „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” ,  „Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej”.