Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 12 grudnia 2017r., o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9.

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

3.        Złożenie ślubowania przez radnego.

4.        Przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji.

5.        Sprawozdanie z przetargów.

6.        Interpelacje radnych.

7.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031,

c)      nabycia nieruchomości.

8.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.        Wolne głosy i wnioski.

10.    Zakończenie obrad XXXIX sesji.