Radny Marek Witek złożył ślubowanie

Udostępnij

Marek Witek, nowy radny Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, podczas sesji 12 grudnia, złożył uroczyste ślubowanie radnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wczorajsza sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim była wyjątkowa dla nowego radnego Marka Witka, który po raz pierwszy zasiadł przy stole koźmińskich rajców, zajmują miejsce Jacka Zawodnego.

 

Najpierw Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Irena Serek uroczyście wręczyła mu zaświadczenie o wyborze na radnego.

 

 

Następnie nowy radny złożył uroczyste ślubowanie.  Treść ślubowania odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak:  Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

 

 

 

Data publikacji

13.12.2017r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG