Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 3.01.2018 r. do 24.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 476/2 i 487/80 w Koźminie Wielkopolskim na rzecz użytkowników wieczystych.