WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2018

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej,     w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób            dla mieszkańców Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski [czytaj]