Spotkanie “Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Udostępnij

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krotoszynie zaprasza rolników i mieszkańców wsi z terenu powiatu krotoszyńskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie, gmina Krotoszyn. Spotkanie pod hasłem “Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowane jest pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
•    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
•    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
•    Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,   
•    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
•    oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.

Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

1.    Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw.

2.    Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu na rok 2018.

3.    Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.

4.    Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji  produktów rolnych i żywnościowych.

5.    Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski.  Rolniczy handel detaliczny.

6.    Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich.

7.    Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.

 

Data publikacji

17.01.2018r.