Zaproszenie na szkolenie

Udostępnij

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu organizuje w dniach 20 lutego 2018 r. i  21 lutego 2018 r. szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z  wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych  oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – zgodnie z  ustawą z dnia  8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz.U. z  2017 r., poz.50 ).

Są to szkolenia uzupełniające 1-dniowe, przeznaczone dla osób, które 5 lat temu lub wcześniej odbyły już  szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Szkolenia  odbędą się w sali Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 30,  63-720 Koźmin Wlkp.

Początek szkoleń o godz. 10:00.
Odpłatność od osoby – 100 zł.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc na sali ( 30 osób) bardzo proszę o jak najszybsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie ( 20 lub 21 lutego 2018 r. ) pod nr tel. 62/7254236 lub 601 172 724, najpóźniej do dnia 19.02.2018 r.

Osoby, które chciałyby po raz pierwszy odbyć szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin ( szkolenie podstawowe 2-dniowe) proszone są o telefoniczne zgłaszanie się pod w/w numerami telefonów.

Na szkolenie proszę zabrać nr PESEL oraz przygotować informację o posiadanym opryskiwaczu: producent, data ostatniego badania, jednostka badająca, nr protokołu badania i nr znaku kontrolnego.

 

 

Data publikacji 12.02.2018 r.

Tekst: Ryszard Kulka SITR Kalisz