Stwórz najpiękniejszą pisankę wielkanocną – konkurs OK

Udostępnij

Ośrodek Kultury w Koźminie Wielkopolskim zaprasza do udziału w  konkursie  plastycznym na „Najpiękniejsze  pisanki”. Konkurs jest  przeznaczony dla dzieci i młodzieży, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prace można zgłaszać do 14 marca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU:

Cel:
Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ukazująca radość, klimat i nastrój Świąt Wielkanocnych.

Biuro Organizacyjne:
Ośrodek Kultury
ul. Floriańska 18a
63 – 720 Koźmin Wlkp.
Tel. 062 7216 657,   e-mail: ośrodekkulturykozmin@wp.pl

Prace konkursowe  starannie zapakowane wg załączonego wzoru, z imiennym wykazem, podziałem na kategorie wiekowe; należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do
14. 03. 2018 r.

IMIĘ…………………, NAZWISKO…………………………, WIEK………………..,

ADRES  SZKOŁY, TELEFON…………………………………………………………,

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA……………………………………………………….

WARUNKI  UCZESTNICTWA

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:

  I    Kategoria ~ do 6 lat
 II       Kategoria ~ 7 – 10 lat
III    Kategoria ~ 11 – 14 lat
IV    Kategoria ~ 15 lat i więcej

Prace mogą być dostarczone indywidualnie lub zbiorowo z załączonym imiennym wykazem i podziałem na kategorie wiekowe.

Praca  trójwymiarowa –  powinna  być  wykonana  na  wydmuszkach zrobiona  z  masy  solnej , form styropianowych /   lub  wykonana  inną  techniką  przypominająca   „ JAJKO ”  

Prace konkursowe wykonane samodzielnie, nie powinny być wcześniej publikowane.

O dacie, miejscu i godzinie finału laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Nagrody i wyróżnienia:

Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora
we wszystkich kategoriach wiekowych. Wyróżnieniem jest również ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej.

 

Uprawnienia uczestników:

Każda placówka szkolna, instytucja upowszechniania kultury oraz autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o pełnym werdykcie Jury.

Informacje końcowe:

Organizator oraz Jury ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu i podziału nagród.

Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu, jak również nieestetycznie wykonanych lub uszkodzonych w transporcie pocztowym.
Prace nagrodzone pozostają własnością organizatora.
Prace nienagrodzone można odebrać (osobiście) w terminie 2 tygodni po zakończonej wystawie w Ośrodku Kultury przy ul. Floriańskiej 18 A.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego prac.

Data publikacji

21.02.2018 r.

Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp.