Zmiana warty w Towarzystwie Miłośników Koźmina Wielkopolskiego

Udostępnij

2 marca Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego wybrało nowe władze stowarzyszenia. Prezesem TMKW pozostał Andrzej Joachimiak, który tę  funkcję sprawuje od października 2016 roku. Wiceprezesem został wybrany Mirosław Goliński, który zastąpi Mariannę Rychlik. Funkcję  sekretarza powierzono Annie Lisek. Obowiązki skarbnika po Władysławie Kręgielskim przejęła  Felicja Opielewicz. Nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej został Andrzej Sarnowski.

 

 

 

 

W piątek, 2 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMKW. Prezes Andrzej Joachimiak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2014-2017. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków organizacji. Prezes wręczył podziękowania za oddaną pracę na rzecz stowarzyszenia  Władysławowi Kręgielskiemu, który przez 20 lat piastował funkcję skarbnika TMKW, a także Czesławowi Gruchotowi – prezesowi oddziału ostrowskiego Towarzystwa. Podziękowania wręczono również osobom, które zakończyły pracę w organach statutowych stowarzyszenia:Mariannie Rychlik – wiceprezesowi, Bogumile Jankowiak – sekretarzowi, Marii Ulce – członkowi Zarządu oraz Eugenii Chojnackiej – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

 

Podczas zebrania wybrano nowe władze.  

 


 

Zarząd TMWK:
Prezes – Andrzej Joachimiak,
Wiceprezes – Mirosław Goliński,
Sekretarz – Anna Lisek,
Skarbnik – Felicja  Opielewicz,
Członek – Władysław Kręgielski,
Członek – Piotr Osuch,
Członek – Michał Pietrowski;
Członek – Zofia Pawlaczyk – Prezes Oddziału Poznańskiego

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Andrzej Sarnowski,
Z-ca Przewodniczącego –– Cyryl Banaszak,
Sekretarz –– Radosław Grygiel.

Sąd Koleżeński:  
Przewodniczący – Olgierd Lissowski,
Z-ca Przewodniczącego – Jolanta Cyuńczyk,
Sekretarz – Izabela Stanisławska.

     

 

Data publikacji

5.03.2018 r.

Tekst : Agnieszka Flejsierowicz, UMiG,

Foto: Grzegorz Pierzchała.