Zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na  XLII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 23 marca 2018r. o godz. 16.30 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XLI sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031,

c)      Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

d)     podziału Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

e)      utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

f)       wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

g)      nabycia nieruchomości.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad XLII sesji.

 

Data publikacji

15.03.2018r.