PROJEKT „KODERJUNIOR – SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Udostępnij

W koźmińskiej Trójce ruszyła realizacja projektu  „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania”,  wdrażającego elementy nauki programowania do edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 15 atrakcyjnych zajęciach, wdrażających elementy programowania w formie zabawy. Zaplanowano także wycieczkę do innowacyjnego Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab.

 

 

 

Projekt „Koder Junior” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.  
Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej.

 

 

Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich (poprzez zaangażowanie ekspertów, trenerów oraz ko-trenerów) we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 15 atrakcyjnych zajęciach wdrażających elementy programowania w formie zabaw, prowadzonych we współpracy z trenerami, ko-trenerami oraz dziesięcioma nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła pozyskała zestawy pomocy dydaktycznych dedykowanych do projektu, m.in. tablety, gry dydaktyczne Scottie Go! do nauki programowania. Uczniowie klas I-III  objęci projektem wezmą też udział w zajęciach wyjazdowych – poza szkołą  w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości  EduLab, stworzonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 

 

Przy realizacji projektu „KoderJunior” nasza szkoła będzie współpracowała z: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider projektu), Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (partner projektu), Fundacją Pro Cultura (partner projektu).

Data publikacji

2018-04-06

Tekst i foto: Danuta Wawrzyniak, SP Nr 3