Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Udostępnij

10 maja w koźmińskiej bibliotece odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszej gminie. Szkolenie prowadził Łukasz Waszak, prawnik, specjalista w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, Prezes Zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Organizatorem warsztatów był Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

 

 

W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Byli to przedstawiciele 10 lokalnych stowarzyszeń, a także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, współpracujący na co dzień z organizacjami pozarządowymi.

 

Uczestników powitał burmistrz Maciej Bratborski. Od 2014 roku gmina Koźmin Wielkopolski regularnie ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych, realizując Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W 2018 r. na współpracę ze stowarzyszeniami gmina przeznaczyła 311 tys.zł. Zdaniem włodarza gminy, z roku na rok, aktywność lokalnych stowarzyszeń wzrasta, a współpraca z samorządem bardzo dobrze rozwija się. Burmistrz podziękował przedstawicielom organizacji za tę współpracę i zachęcił do dalszych działań.

 

W dalszej części szkolenia ekspert Łukasz Waszak omówił szczegółowo zasady  wypełniania uproszonej oferty na realizację zadania publicznego i sprawozdania z realizacji tego zadania. Następnie wykładowca skupił się na zagadnieniach, które lokalnym stowarzyszeniom przysparzają kłopoty w codziennym funkcjonowaniu. Omówił zasady działalności odpłatnej i nieodpłatnej stowarzyszeń, działalność gospodarczą w stowarzyszeniach, a także kwestie zawieranie umów – zleceń i umów wolontariackich. Spotkanie miało formułę otwartego panelu dyskusyjnego, dzięki czemu liczne wątpliwości i pytania uczestników były  przez prowadzącego na bieżąco wyjaśniane.

 

 

 

   

2018-05-11

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG