Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 14.05.2018 r. do 04.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski został wywieszony wykaz nieruchomości część działki nr 274/3 w Orli przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę.