Powstaje strategia rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Koźmin Wielkopolski

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacją im. Królowej Jadwigi z Puszczykowa przystąpiła do tworzenia lokalnej strategii rozwoju ekonomii społecznej. – Mając strategię będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne na działania z zakresu ekonomii społecznej, takie jak chociażby budowa mieszkań chronionych i wiele innych – mówi burmistrz Maciej Bratborski, przewodniczący zespołu ds. opracowania dokumentu.

 

 

 

 

W skład zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski weszli:
•    Dominik Radwański – zastępca przewodniczącego, koordynator Spółdzielni Socjalnej „VIVO”,
•    Jerzy Fornalik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.,
•    Andrzej Piotrowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
•    Weronika Kazubek, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.
•    Karol Jankowiak, radny Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
•    Marcin Leśniak, radny Rady Miejskiej, w Koźminie Wlkp.

Opiekunem merytorycznym prac została Aleksandra Kiżewska,reprezentująca ROPS Poznań.

W koźmińskim ratuszu odbyło się już pierwsze spotkanie zespołu. Stworzenie strategii ma na celu usystematyzowanie zdobytych do tej pory doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w naszej gminie oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju. Prace nad dokumentem potrwają do przełomu czerwca i lipca.

 

2018-05-23

Tekst: Dominik Radwański, AF