Przebudowa ulicy Cieszyńskiego

Udostępnij

Trwa przebudowa ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim. Inwestycja obejmuje modernizację drogi powiatowej na odcinku o długości 713,63 m z włączeniem do ulic przyległych. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARZYŃSKI z Jarocina. Firma sukcesywnie wykonuje zaplanowane w ramach zadania prace: wymianę chodnika na nawierzchnię z kostki pobruk w zwartej części zabudowy tj. po zachodniej części ulicy, wymianę podbudowy jezdni i wykonanie nowej nawierzchni, wymianę krawężników, a także odwodnienie jezdni poprzez montaż studzienek ściekowych. Ten etap modernizacji drogi nie przewiduje wykonania chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

 

 

Przypomnijmy remont ulicy Cieszyńskiego realizuje Powiat Krotoszyński z dofinansowaniem Gminy Koźmin Wielkopolski. Koszt zadania wynosi 2.150.00,00 zł w tym Gmina Koźmin dokłada ze swojej kasy 1.075.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia. W trakcie robót kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.

 

 

Informację udzielił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztof Jelinowski.  

 

2018-05-23