Dobry budżet, jednogłośne absolutorium dla burmistrza

Udostępnij

29 maja Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za wykonanie budżetu w 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, włodarz podsumował budżet minionego roku. Dochody zamknęły się kwotą blisko 55 mln zł, co stanowi 98,8% zaplanowanych w budżecie. Wydatki, zamknęły się kwotą 57 mln zł, co stanowi 97,3% planu. Burmistrz uznał, że budżet 2017 był jednym z najbardziej udanych, zwłaszcza po stronie dochodów. Urząd odnotował spadek liczby wniosków o odroczenia i umorzenia podatków, a wpłaty były terminowe. Wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne, na które w sumie przeznaczono około 4 mln zł, zostały zrealizowane. Wyjątkiem były sytuacje niezależne od samorządu np. brak możliwości wyłonienia wykonawcy lub opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W ubiegłym roku w 100% zrealizowano zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 14.159.000 zł, co stanowi około 28% dochodów budżetu. – Gmina nie miała dawno tak dobrej sytuacji, jeśli chodzi o zdolność kredytową. Trudne lata za nami – mówił Maciej Bratborski.

 

 

 

Burmistrz podziękował radnym za zrozumienie i akceptację wszystkich zmian, jakie w roku budżetowym trzeba było wprowadzić, a także swoim współpracownikom i urzędnikom za sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Burmistrz poinformował radnych, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała o budżecie opinię pozytywną, nie wnosząc żadnych uwag.

Pozytywną opinię o realizacji budżetu przedstawił również radny Karol Jankowiak – przewodniczący komisji rewizyjnej. Przewodniczący wzniósł o udzieleni absolutorium burmistrzowi za realizację budżetu w 2017 roku.

 

 

 

 

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu.

 

 

2018-06-06

Tekst i foto: UMiG